( )

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN
Demi Hendriks Fotografie kan over jou persoonsgegeven verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Demi Hendriks Fotografie, en/of omdat je bij het invullen van de contactformulier deze gegevens aan Demi Hendriks Fotografie verstrekt.

Demi Hendriks Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
-Telefoonnummer
-E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op het platform

WAAROM DEMI HENDRIKS FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
Demi Hendriks Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen als je daar om verzoekt. Zoals je informeren over de fotoshoot en het afhandelen van de betaling.

HOELANG DEMI HENDRIKS FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART
Demi Hendriks Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.
Indien er wel een overeenkomst gesloten is bewaard Demi Hendriks Fotografie de gegevens minimaal 7 jaar, vanwege de belastingwetgeving.

DELEN MET ANDEREN
emi Hendriks Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BREGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Demi Hendriks Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Demi Hendriks Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en te monitoren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Demi Hendriks Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demihendriksfotografie.nl. Demi Hendriks Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Demi Hendriks Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Demi Hendriks Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Demi Hendriks Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Demi Hendriks Fotografie op via info@demihendriksfotografie.nl. 

CONTACT
Demi Hendriks Fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: De Pol 19, 7707 PA Balkbrug
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78602122
Telefoon: +31629196674
E-mailadres: info@demihendriksfotografie.nl